Hopp til hovedinnhold
Næringsmidler – verdikjede
Velg trinnene i verdikjeden der Air Liquide kan tilby deg en løsning.

Kjøling og frysing

Air Liquide tilbyr løsninger for kjøling og frysing med tørris eller karbondioksid (CO2). Tørris leverer i solide blokker eller som pellets og kan også fremstilles i et anlegg som installeres lokalt hos deg, noe som både er hygienisk og ofte mer økonomisk. Air Liquides snøhornsystem kan brukes til en rekke ulike kjøle- og/eller inerteringsapplikasjoner.

Gasser

Vår totalløsning for næringsmidler

  • Nexelia totalløsning for kjøling og frysing.

Utstyr

Air Liquide tilbyr gassutstyr slik at du på sikrest mulig vis kan få gassen frem til stedet der gassen skal brukes, som i gassentraler eller uttaksposter.

Les mer om utstyr og gasstilbehør under Utstyr

Tjenester

Air Liquide tilbyr alle tjenestene du trenger for å kunne bruke gassene våre på en så sikker, effektiv og lønnsom måte som mulig.

Les mer om våre tjenester:

Sikkerhetsdatablad og brosjyrer

Adresse

Drammensveien 64B, 3050 Mjøndalen

Telefon

32 27 41 40