Hopp til hovedinnhold
Næringsmidler – verdikjede
Velg trinnene i verdikjeden der Air Liquide kan tilby deg en løsning.

Cryo-coating

Såkalt cryo-coating er en kostnadseffektiv batchprosess som brukes når næringsmiddelprodukter skal dekkes med en type ytre sjikt, f.eks. bakeriprodukter, pasta, kjøtt eller skalldyr. Spesialistene våre forstår betydningen av raske sykluser og at belegget skal holde høy kvalitet og ha riktig tykkelse. Løsningen vår sørger for at du får et raskt og jevnt belegg, samtidig som produktet bevarer kvaliteten og får et attraktivt utseende.

Gasser

Utrustning

Air Liquide tilbyr gassutstyr slik at du på sikrest mulig vis kan få gassen frem til stedet der gassen skal brukes, som i gassentraler eller uttaksposter.

Les mer om utstyr og gasstilbehør under Utstyr

Tjenester

Air Liquide tilbyr alle tjenestene du trenger for å kunne bruke gassene våre på en så sikker, effektiv og lønnsom måte som mulig.

Les mer om våre tjenester:

Sikkerhetsdatablad og brosjyrer

Adresse

Drammensveien 64B, 3050 Mjøndalen

Telefon

32 27 41 40