Hopp til hovedinnhold
Næringsmidler – verdikjede
Velg trinnene i verdikjeden der Air Liquide kan tilby deg en løsning.

Frysing

Air Liquide ligger alltid i forkant når det gjelder teknologi for frysing og transport av frosne næringsmidler. Vi leverer utstyret og støtten du trenger for fryseapplikasjonen din, og ekspertene våre gir deg råd, uansett hvor stor eller kompleks prosessen din er.

En totalløsning med ALIGALTM kan gi deg følgende:

  • Prøvekjøringer og tester med frysetunneller eller fryseskap
  • Installasjon av tank for gass med automatiske leveranser
  • Installasjon av gassledning mellom tank og brukssted
  • Utleie eller salg av frysetunnell eller fryseskap
  • Medvirkning ved oppstart for å tilpasse prosessen
  • Opplæring av medarbeidere

Gasser

Vår totalløsning for næringsmidler

Utstyr

Air Liquide tilbyr gassutstyr slik at du på sikrest mulig vis kan få gassen frem til stedet der gassen skal brukes, som i gassentraler eller uttaksposter.

Les mer om utstyr og gasstilbehør under Utstyr

Tjenester

Air Liquide tilbyr alle tjenestene du trenger for å kunne bruke gassene våre på en så sikker, effektiv og lønnsom måte som mulig.

Les mer om våre tjenester:

Sikkerhetsdatablad og brosjyrer

Adresse

Drammensveien 64B, 3050 Mjøndalen

Telefon

32 27 41 40