Hopp til hovedinnhold
Næringsmidler – verdikjede
Velg trinnene i verdikjeden der Air Liquide kan tilby deg en løsning.

Inertering og beskyttelse

Ved å skape en inert atmosfære gjennom kontroll av oksygeninnholdet kan næringsmiddelprodukter beskyttes mot oksidering og ødeleggelse. Med Air Liquides inerteringsapplikasjoner kan du minimere eller helt fjerne kontakten med luft og dermed øke holdbarheten og beholde viktige produktegenskaper som smak, farge og tekstur. Våre inerteringsløsninger er skreddersydde for å dekke behovet ditt for oksideringskontroll og kan integreres i ulike prosess- og emballeringssystemer.

Gasser

Utstyr

Air Liquide tilbyr gassutstyr slik at du på sikrest mulig vis kan få gassen frem til stedet der gassen skal brukes, som i gassentraler eller uttaksposter.

Les mer om utstyr og gasstilbehør under Utstyr

Tjenester

Air Liquide tilbyr alle tjenestene du trenger for å kunne bruke gassene våre på en så sikker, effektiv og lønnsom måte som mulig.

Les mer om våre tjenester:

Sikkerhetsdatablad og brosjyrer

Adresse

Drammensveien 64B, 3050 Mjøndalen

Telefon

32 27 41 40