Hopp til hovedinnhold
Næringsmidler – verdikjede
Velg trinnene i verdikjeden der Air Liquide kan tilby deg en løsning.

IQF-frysing

Air Liquide tilbyr avanserte immersjonsfrysere og frysetunneller som egner seg for en rekke produkter, f.eks. stekte næringsmidler, frukt og grønnsaker, skalldyr og ferdigretter. Med IQF-løsningene våre (Individual Quick Freezing) unngår du at de frosne produktene klumper seg sammen og gjør det enklere å porsjonere og kombinere forbehandlede frosne produkter, som f.eks. små klebende produkter som frukt.

Air Liquide har omfattende kunnskap om IQF og har utviklet løsninger med nitrogen eller karbondioksid som er både innovative og enkle å skreddersy.

Gasser

Utstyr

Air Liquide tilbyr gassutstyr slik at du på sikrest mulig vis kan få gassen frem til stedet der gassen skal brukes, som i gassentraler eller uttaksposter.

Les mer om utstyr og gasstilbehør under Utstyr

Tjenester

Air Liquide tilbyr alle tjenestene du trenger for å kunne bruke gassene våre på en så sikker, effektiv og lønnsom måte som mulig.

Les mer om våre tjenester:

Sikkerhetsdatablad og brosjyrer

Adresse

Drammensveien 64B, 3050 Mjøndalen

Telefon

32 27 41 40