Hopp til hovedinnhold
Næringsmidler – verdikjede
Velg trinnene i verdikjeden der Air Liquide kan tilby deg en løsning.

Skiving

Air Liquide har en løsning som bruker flytende nitrogen eller karbondioksid til skallfrysing i forbindelse med skiving. Løsningen er fleksibel og kan integreres i den eksisterende prosessen for skiving og emballering av f.eks. kjøtt, fisk og ost. Du kan redusere svinnet og forbedre hygienen, avkastningen og produktets utseende. Ved å erstatte den manuelle skivingen med en automatisk skivingsprosess kan du dessuten øke skivingstakten med så mye som 50 %.

Gasser

Vår totalløsning for næringsmidler

Utstyr

Air Liquide tilbyr gassutstyr slik at du på sikrest mulig vis kan få gassen frem til stedet der gassen skal brukes, som i gassentraler eller uttaksposter.

Les mer om utstyr og gasstilbehør under Utstyr

Tjenester

Air Liquide tilbyr alle tjenestene du trenger for å kunne bruke gassene våre på en så sikker, effektiv og lønnsom måte som mulig.

Les mer om våre tjenester:

Sikkerhetsdatablad og brosjyrer

Adresse

Drammensveien 64B, 3050 Mjøndalen

Telefon

32 27 41 40