Hopp til hovedinnhold
Nexelia fra Air Liquid er helhetsløsninger med fokus på loddeprosessen.

Nexelia til bølgeloding og omsmeltelodding

Gass, ekspertise og bruksteknologi.

Totalløsninger til bølge- og omsmeltelodding

Air Liquide tilbyr helhetsløsninger som setter fokus på selve loddeprosessen. Løsningene er utformede og tilpasset elektronikkbransjens unike prosesser. Vi tilbyr løsninger for en kontrollert nitrogenatmosfære som reduserer de negative effektene av oksidering ved bølge- eller omsmeltelodding (reflowlodding).

Nexelia for bølgelodding inkluderer gass, utstyr tilpasset til inertering, teknisk støtte, samt et skreddersydd Performance-program som optimerer din prosess.
Les mer om Nexeliga for bølgelodding PDF.

Nexelia for omsmeltelodding inkluderer gass, utstyr tilpasset måling og regulering av ovnsatmosfæren, teknisk support, samt et skreddersydd Performance-program som optimerer din prosess.
Les mer om Nexelia for omsmeltelodding PDF.

Tjenester for audits

I tillegg til gassleveranser og utstyr tilby vi audit-tjenester.

Med vårt audit-system kan du:

  • Måle den inerte atmosfæren inne i reflowovnen.
  • Sikre kvalitet og sikkerhet ved hjelp av kontroller av atmosfæren samt lekkasjetester.
  • Optimere ytelse, både når det gjelder kvalitet på loddingen, og på nitrogenforbruket.

Dry P løsninger for lagring

Air Liquide tilbyr også Dry P som er en patentert løsning for både lang- og kortsiktig lagring av elektroniske komponenter som er sensitive for fukt, oksygen, og forurensning i luften. Våre lagringsskap er lette å installere, har adskilte enheter og gir en pålitelig atmosfære uten at det kreves noen elektrisitet.
Les mer om Dry P PDF

Levering av gass

Air Liquide leverer gass i ulike volumer og konsentrasjoner på gassflasker og i flytende form.

Utstyr

Air Liquide tilbyr gassutstyr slik at du på sikrest mulig vis kan få gassen frem til arbeidsplassen der gassen skal brukes, som i gassentraler eller regulatorer.

Les mer om utstyr og gasstilbehør under Utstyr.

Tjenester

Air Liquide tilbyr alle tjenestene du trenger for å kunne bruke gassene våre på en så sikker, effektiv og lønnsom måte som mulig.

Les mer om våre tjenester:

Bransjer som bruker Nexelia

Les mer om bruk av Nexelia innenfor din bransje:

Adresse

Drammensveien 64B, 3050 Mjøndalen

Telefon

32 27 41 40