Hopp til hovedinnhold
Nitrogen

Nitrogen

Ikke bare til kjøling og frysing

Bruk av nitrogen

Nitrogen (også kalt kvelstoff) brukes innen praktisk talt alle industrier. Raffinerier og petrokjemisk industri krever store mengder nitrogen i gassform for å fjerne oksygen og fukt i ulike prosesser. Næringsmiddelindustrien bruker nitrogen i næringsmiddelprosesser som f.eks. kjøling og frysing, modifisert atmosfære i emballasje samt til temperaturstyring ved lagring og transport av næringsmidler. I mange industrier brukes nitrogen i mindre mengder for å nullstille og rense analyseinstrumenter.

Nitrogen for laboratorier og analyser

Air Liquide leverer nitrogen både i flytende form og gassform med den renheten og i det volumet som du trenger til din prosess. Vi tilbyr ren nitrogengass under produktnavnet ALPHAGAZ™. ALPHAGAZ 1 nitrogen har en renhet på 99,999 %, mens ALPHAGAZ 2 har et renhet på 99,9999 % og passer til kritiske laboratorie- og analyseapplikasjoner. ALPHAGAZ 1 leveres på gassflasker som er utstyrt med en åpen og ergonomisk topp og flaskeventilen SMARTOP™. Vi tilbyr også flytende nitrogen i mindre beholdere for kryogene gasser.

Næringsmidler og drikker

Nitrogen brukes innen næringsmiddelindustrien i en rekke ulike applikasjoner. Nitrogen brukes fremfor alt til kjøling og frysing, modifisert atmosfære i emballasje samt til temperaturstyring ved lagring og transport av næringsmidler. Høy og jevn kvalitet er et absolutt krav ved produksjon av næringsmidler og drikker. Derfor er Air Liquides produktserie for næringsmidler og drikker – ALIGALTM – spesielt tilpasset dagens krav til næringsmiddelproduksjon, blant annet med hensyn til sporbarhet og HACCP.

Les mer om bruk av gasser til drikker og næringsmidler.

ALbee Cool – nitrogen på kjøpeflasken

ALbeeTM Cool er en praktisk kjøpeflaske med arbeidstrykk på 0–50 bar og beregnet på trykktesting, lekkasjesøk, spyling og lodding. Med ALbee Cool kommer du raskt i gang med arbeidet.

Leverering av nitrogen

Air Liquide leverer nitrogen og gassblandinger med nitrogen i ulike volumer og konsentrasjoner. 

Trenger du nitrogen i store mengder, kan vi levere den i flytende form med tankbil. Vi installerer da en egnet tank og fordamper med kontroll av gassforbruket. Vi leverer gass også ved produksjon på stedet.

Hvis du trenger nitrogen på gassflasker, er disse utstyrt med en av våre moderne og smarte flaskeventiler, som inngår i den såkalte Top-familien, det vil si SMARTOPTM, ALTOPTM eller ALbeeTM.

Utstyr

Air Liquide tilbyr gassutstyr slik at du på sikrest mulig vis kan få gassen frem til stedet der gassen skal brukes, som i gassentraler eller uttaksposter.

Les mer om utstyr og gasstilbehør under Utstyr

Tjenester

Air Liquide tilbyr alle tjenestene du trenger for å kunne bruke gassene våre på en så sikker, effektiv og lønnsom måte som mulig.

Les mer om våre tjenester:

Adresse

Drammensveien 64B, 3050 Mjøndalen

Telefon

32 27 41 40