Hopp til hovedinnhold

Oksygen

Viktig produkt for industrien og helsesektoren

Bruk av oksygen

Oksygen (også kalt surstoff) er et svært viktig produkt for mange ulike typer virksomhet. I den kjemiske industrien brukes gassen blant annet til å forbedre petrokjemiske prosesser. Oksygen brukes også innen stål- og metallbearbeiding i applikasjoner som f.eks. smelting, sveising og skjæring. Oksygen øker effekten av en rekke ulike prosesser, siden gassen gjør det mulig å redusere mengden brensel som brukes, samt redusere utslippet av karbondioksid. Oksygen brukes også blant annet til emballering av næringsmidler og oksygenmetning innen fiskeoppdrett.

Les mer om bruk av gasser innen stål- og metallbearbeiding.

Medisinsk oksygen

Medisinsk oksygen er livreddende og brukes ved de fleste sykehusavdelinger, f.eks. ved akutt- og intensivavdelinger, under operasjoner og postoperativ oppfølgning samt ved fødsels- og nyfødtavdelinger. Oksygen til medisinsk bruk gis også hjemme til pasienter med kronisk lunge- eller hjertesykdom med surstoffmangel.

Les mer om bruk av medisinske gasser i helsesektoren.

Næringsmidler og drikker

Oksygen brukes innen næringsmiddelindustrien i en rekke ulike applikasjoner. Gassen brukes fremfor alt til modifisert atmosfære i emballasje, i bryggebransjen samt til oksygenmetning innen fiskeoppdrett. Høy og jevn kvalitet er et absolutt krav ved produksjon av næringsmidler og drikker. Derfor er Air Liquides produktserie for næringsmidler og drikker – ALIGALTM – spesielt tilpasset dagens krav til næringsmiddelproduksjon, blant annet med hensyn til sporbarhet og HACCP.

Les mer om bruk av gasser til drikker og næringsmidler.

Oksygen for laboratorier og analyser

ALPHAGAZ™ 1 oksygen, med en renhet på 99,995 % brukes i laboratorier som en blekekomponent, som brensel for flammedetektorer og som oksiderende komponent ved silisiumoksidering innen halvlederproduksjon.

Hvis du arbeider med en analyse- og laboratorieprosess som er kritisk og krever høyrent oksygen, anbefaler vi ALPHAGAZ™ 2 oksygen, med en renhet på 99,9995 %. Både ALPHAGAZ 1 og 2 leveres på gassflasker som er utstyrt med en åpen og ergonomisk topp og vår flaskeventil SMARTOP™.

Gassblandinger med oksygen i nitrogen brukes som kalibreringsgasser (referansegassblanding) ved avgasstesting av motorer.

Les mer om bruk av gasser i bilindustrien.

Levering av oksygen

Air Liquide leverer oksygen og oksygenblandinger i ulike volumer og konsentrasjoner.

Trenger du oksygen i store mengder, kan vi levere den i flytende form med tankbil. Vi installerer da en egnet tank og fordamper med kontroll av gassforbruket. Vi kan levere gass også gjennom produksjon på stedet.

Hvis du trenger oksygen på gassflasker, er disse utstyrt med en av våre moderne og smarte flaskeventiler, som inngår i den såkalte Top-familien, det vil si SMARTOPTM, ALTOPTM eller ALbeeTM.

Utstyr

Air Liquide tilbyr gassutstyr slik at du på sikrest mulig vis kan få gassen frem til stedet der gassen skal brukes, som i gassentraler eller uttaksposter.

Les mer om utstyr og gasstilbehør under Utstyr

Tjenester

Air Liquide tilbyr alle tjenestene du trenger for å kunne bruke gassene våre på en så sikker, effektiv og lønnsom måte som mulig.

Les mer om våre tjenester:

Adresse

Drammensveien 64B, 3050 Mjøndalen

Telefon

32 27 41 40