Hopp til hovedinnhold
Air Liquide bidrar til bærekraft ved å stille tydelige krav til underleverandørene våre.

Våre leverandører

Air Liquide bidrar til en bærekraftig utvikling ved å stille tydelige krav til underleverandørene når det gjelder trygge og helsefremmende arbeidsplasser.

“The sky is not our limit - it’s our supplier!”

Den primære råvaren for Air Liquides gassproduksjon er luft. Luften komprimeres, avkjøles og destilleres til oksygen, nitrogen og argon i våre egne nordiske produksjonsanlegg for luftgass. 

Acetylen og hydrogen er også gasser som Air Liquide i Norden produserer i egne anlegg, mens karbondioksiden vi leverer er et resirkulert restprodukt fra andre industrielle prosesser. Andre gasser, som visse typer av gassblandinger, importeres. Helium importeres fra naturlige kilder utenfor Europa.

Selv om hoveddelen av produktene våre fremstilles av luft, trenger vi leverandører som forsyner oss med materiell og komponenter (f.eks. kompressorer, ventiler, gasstanker og gassflasker) samt utstyr til tjenester og vedlikehold.

Vi bidrar til bærekraft ved å stille tydelige krav til leverandørene våre når det gjelder trygge og helsefremmende arbeidsplasser, etterlevelse av lover og forordninger, menneskerettigheter samt sosiale og arbeidsrettslige rettigheter, respekt for miljøet og bruk av etiske forretningsprinsipper. 

Les mer om hvordan Air Liquide-konsernet jobber med bærekraftige innkjøp her.

Adresse

Drammensveien 64B, 3050 Mjøndalen

Telefon

32 27 41 40