Hopp til hovedinnhold
Air Liquide i Norden innrapporterer data til konsernet for konsolidering og publisering av bærekraftresultater.

Våre resultater

Air Liquide i Norden innrapporterer data til konsernet for konsolidering og publisering av bærekraftresultater.

Air Liquide i Norden innrapporterer årlig data til konsernet for konsolidering og publisering av bærekraftresultatet. I 2019 oppnådde konsernet følgende resultater på de tre områdene vår virksomhet, våre kunder og økosystem

Vår virksomhet

Mål 2025

Resultat 2019

Redusere CO2-avtrykket* med 30 % fra 2015 (6,3) til 2025 (4,4).

-27%

Reduksjon av CO2-avtrykket i forhold til 2015.
Delmål 1:
Å øke innkjøpet av fornybar energi med 70 %.

+24%

Økning i mengden innkjøpt fornybar energi i forhold til 2015 – noe som tilsvarer 36 % av målet for 2025.
Delmål 2:
Å øke energieffektiviteten i produksjonsanleggene med 5 %.

-1,2%

Reduksjon i energiforbruket per m3 produsert luftgass sammenlignet med 2015.
 

+0,2%

Økning i energiforbruket per m3 produsert hydrogen sammenlignet med 2015.
Delmål 3:
Å redusere CO2-avtrykket fra flytende gasser og gassflasker med 10 % gjennom optimalisering av både produksjon og transport.

-1,9%

Forbedret effektivitet ved levering av flytende gasser sammenlignet med 2015 (km/tonn transportert produkt).

 

*) Beregnet som kg CO2-ekvivalenter / Euro EBITDA basert på 2015-års valutakurs, ikke medregnet IFRS16 for drivhusgasser i Scope 1 og 2.

Våre kunder

Mål 2025

Resultat 2019

Delmål 1:
Lansering av tilbud og løsninger som bidrar til lavere CO2-utslipp.

16,8 Mt CO2

Unngåtte CO2-utslipp hos Air Liquide og kunder.
Delmål 2:
Utvikling av innovative prosesser i samarbeid med kundene

3

Store pilotprosjekter som skal redusere kundenes CO2-avtrykk betraktelig.

 

Økosystem

Mål 2025

Resultat 2019

Delmål 1:
Utvide den sirkulære økonomien.

1,1 TWh

Produksjonskapasitet for biometan.
Delmål 2:
Utvikle rene kjøletransporter.

>300

Lastebiler med klimaanlegg basert på kryoteknologi i form av Cryocity eller Blueeze
Delmål 3:
Fremme utviklingen av hydrogen som drivstoff.

>120

Hydrogenstasjoner designet og installert av konsernet.
Delmål 4:
Skape en global økonomi basert på hydrogen.

81

Foretak er nå medlemmer i Hydrogen Council.

 

Adresse

Drammensveien 64B, 3050 Mjøndalen

Telefon

32 27 41 40