Hopp til hovedinnhold
Air Liquides mål er et tett samarbeid med kunder og pasienter.

Våre kunder og pasienter

Air Liquide har som mål å samarbeide med kunder og pasienter om å skape en bærekraftig utvikling gjennom reduserte CO2-utslipp.

Bransjekunnskap

Målet vårt er et tett samarbeid med kunder og pasienter. Vi er opptatt av å sette oss inn i utfordringene de møter, og dele av den omfattende kunnskapen vi har om gasser (oksygen, nitrogen, karbondioksid m.fl.), slik at vi sammen kan finne måter å redusere CO2-utslippene på, optimalisere ressursutnyttelsen og ta tak i andre bærekraft- eller driftsrelaterte utfordringer.

Uansett bransje eller behov for løsninger hjelper vi kundene våre å utforske de mange mulighetene som gassteknologien åpner for. Vi støtter kundene våre hele veien fra analyse, testing, installasjon og opplæring til den optimaliserte sluttprosessen for gassbruk.

Bruk av produktene våre

Sikkerhet er for oss førsteprioritet. Dette gjelder naturligvis også i samarbeidet vårt med kunder og pasienter. Vi gir kundene og pasientene opplæring i trygg gasshåndtering og stiller med full support.

Arbeidet med å oppfylle kundenes og pasientenes kvalitetskrav er et ansvar vi tar på største alvor. Det gjelder både med hensyn til produkt- og prosesskvalitet. For virksomheten vår innenfor helsesektoren kommer pasientsikkerheten alltid i første rekke, og vi er her ekstremt nøye med å følge god produksjonspraksis (GMP, Good Manufacturing Practice).

I dialogen med kunder og pasienter setter vi oss nøye inn i hvordan produktene våre skal brukes, slik at vi kan dele av kunnskapen vår om hvordan vi kan bidra til en mer bærekraftig drift eller mer bærekraftige produkter. Vi fortsetter gjerne dialogen, også etter handelen, for å sikre at du får optimalt utbytte av investeringen.

Anleggene våre i Norden er sertifisert iht. ISO 9001 2015.

Sertifikat for kvalitet ISO 9001 – 2015

PDF - 963.83 KB

Forretningsetikk

Vi følger solide, etiske prinsipper i alt vi foretar oss. Dette betyr at forretningsvirksomheten vår er tuftet på de høyeste etiske standarder. Air Liquide retter seg etter alle lover og forordninger – særlig med hensyn til rettferdig konkurranse – og godtar ingen form for korrupsjon. Alle medarbeidere gjennomfører hvert år en obligatorisk e-læring i Code of Conduct.

Air Liquide Nordics Code of Conduct document

PDF - 2.35 MB

Kunderelasjon

For å drive bærekraftig forretningsvirksomhet kreves en langsiktig og god relasjon med kundene.
 
En kunderelasjon er en relasjon mellom foretak og mennesker. Vi legger derfor stor vekt på å rekruttere, utvikle og holde på kompetente medarbeidere som kan ivareta kundenes interesser på en best mulig måte.

Adresse

Drammensveien 64B, 3050 Mjøndalen

Telefon

32 27 41 40