Hopp til hovedinnhold
For å oppfylle kravene fra kundene har Air Liquide et mangfold av kompetente medarbeidere.

Våre medarbeidere

For å oppfylle kravene fra kundene har Air Liquide et mangfold av kompetente medarbeidere og en langsiktig bærekraftig strategi som sikrer at vi besitter riktig ekspertise.

Kunnskap, lidenskap og engasjement

For oss handler kompetanse om mer enn bare kunnskap. Kompetente medarbeidere er for Air Liquide de som bidrar til selskapets suksess gjennom dyktighet og et brennende engasjement i jobben. For å innfri forventningene til kundene våre i ulike bransjer har vi et mangfold av kompetente medarbeidere og en langsiktig strategi som sikrer at vi har de riktige ekspertkunnskapene der og når de trengs.

Vi i Air Liquide mener at medarbeiderne er kilden til vår suksess, og foretaket er derfor avhengig av medarbeidernes kunnskap, kreativitet og innsats for stadig å forbedre egne resultater. Vi gir medarbeiderne ansvar og har tillit til måten de utfører arbeidet sitt på. I foretaket vårt oppmuntrer vi dessuten til en sunn balanse mellom jobb og fritid, da vi vet at dette er med på å skape engasjerte medarbeidere som gjør en god jobb.

Adresse

Drammensveien 64B, 3050 Mjøndalen

Telefon

32 27 41 40