Hopp til hovedinnhold
Air Liquide i Norden innrapporterer data til konsernet for konsolidering og publisering av bærekraftresultater.

Våre resultater

Air Liquide i Norden innrapporterer data til konsernet for konsolidering og publisering av bærekraftresultater.

Air Liquide i Norden innrapporterer årlig data til konsernet for konsolidering og publisering av bærekraftresultatet. I 2020 oppnådde konsernet følgende resultater:

Vår virksomhet

Mål 2025

Resultat 2020

Redusere CO2-avtrykket* med 30 % fra 2015 (6,3) til 2025 (4,4). >30% Reduksjon av CO2-avtrykket i forhold til 2015.
Delmål 1:
Å øke innkjøpet av fornybar energi med 70 %.
+30% Økning i mengden innkjøpt fornybar energi i forhold til 2015 – noe som tilsvarer 36 % av målet for 2025.
Delmål 2:
Å øke energieffektiviteten i produksjonsanleggene med 5 %.
+0,5% Reduksjon i energiforbruket per m3 produsert luftgass sammenlignet med 2015.
  -0,1% Økning i energiforbruket per m3 produsert hydrogen sammenlignet med 2015.
Delmål 3:
Å redusere CO2-avtrykket fra flytende gasser og gassflasker med 10 % gjennom optimalisering av både produksjon og transport.
-2,4% Forbedret effektivitet ved levering av flytende gasser sammenlignet med 2015 (km/tonn transportert produkt).

 

*) Beregnet som kg CO2-ekvivalenter / Euro EBITDA basert på 2015-års valutakurs, ikke medregnet IFRS16 for drivhusgasser i Scope 1 og 2.

Våre kunder

Mål 2025

Resultat 2020

Delmål 1:
Lansering av tilbud og løsninger som bidrar til lavere CO2-utslipp.

3.6 Mt CO2 Unngåtte CO2-utslipp gjennom optimaliserte løsninger.
Delmål 2:
Utvikling av innovative prosesser i samarbeid med kundene
11,2 Mt CO2 Unngåtte CO2-utslipp hos våre kunder.

 

Økosystem

Mål 2025

Resultat 2020

Delmål 1:
Utvide den sirkulære økonomien.
1,3 TWh Produksjonskapasitet for biometan.
Delmål 2:
Utvikle rene kjøletransporter.
>20 Turbo-Brayton cryogenic systems er levert
Delmål 3:
Fremme utviklingen av hydrogen som drivstoff.
100,000 Ton Årlig reduksjon av CO2-utslipp som et resultat av prosjekter implementert i Europa.
Delmål 4:
Skape en global økonomi basert på hydrogen.
109 Foretak er nå medlemmer i Hydrogen Council.

 

Adresse

Drammensveien 64B, 3050 Mjøndalen

Telefon

32 27 41 40