Hopp til hovedinnhold
Air Liquide arbeider aktivt med å fremme bærekraftig utvikling.

Bærekraftig utvikling

Air Liquide arbeider aktivt med bærekraftig utvikling.

Air Liquide opptrer ansvarlig for å verne om miljøet og menneskers helse, med mål om å bedre luftkvaliteten og bekjempe global oppvarming.

Bærekraftig utvikling

Ambisjon, engasjement og mål

Air Liquide arbeider aktivt med å fremme en utvikling der mennesker, miljø og økonomi utvikles harmonisk.

To nødvendige forutsetninger er sikkerhet og etikk

Air Liquide arbeider kontinuerlig med å utvikle vårt systematiske arbeid innen sikkerhet og helse. Visjonen er selvsagt å ha null ulykker, og dette gjelder både egne medarbeidere og våre kunder og samarbeidspartnere.

Vi har utarbeidet prosedyrer og verktøy, Group’s Principle of Action, for å håndtere mer etiske spørsmål som menneskerettigheter og forretningsetikk.

Som en del av vårt utviklingsprogram NEOS 2016-2020, har Air Liquide valgt å fokusere på to områder som skal bidra til bærekraft:

  • Å forbedre luftkvaliteten for bedre miljø og helse.
  • Å føre en aktiv dialog med våre interessenter.

Forbedre luftkvaliteten for bedre miljø og helse

Luften er en felles, vital og global ressurs. Kvaliteten på luften er truet i mange deler av verden, noe som gir helseproblemer for befolkningen (hjerte- og karsykdommer, slag og pusteproblemer). Dette er en høy pris å betale, både når det gjelder menneskelig lidelse og kostnader for samfunnet.

Air Liquide verner om bærekraftig utvikling ved å tilby klimavennlig flytende gass. Les mer om Air Liquides konsept for å minimere miljøpåvirkning – Green Origin.

En aktiv dialog med våre interessenter

Ved å hele tiden føre en dialog med våre interessenter og samarbeide med dem, kan vi bidra til en mer bærekraftig verden.

Vårt engasjement

Air Liquide-konsernet har undertegnet UN Global Compact, med 10 grunnleggende prinsipper for menneskerettigheter, internasjonal arbeidsrett, miljø og korrupsjon.

Air Liquide har også undertegnet Responsible Care-initiativet som drives av ICCA (International Council of Chemical Associations). Selskaper som undertegner dette initiativet, har valgt å arbeide for å forbedre global kjemisk industri med hensyn til helse, sikkerhet og miljø – alt sammen er viktig for oss!

Les mer om Air Liquides arbeid for bærekraftig utvikling i 2016 Sustainable Development Report.

Forbedre luftkvaliteten for bedre miljø og helse
Air Liquide-konsernet opptrer ansvarlig for å verne om miljøet og menneskers helse, med mål om å bedre luftkvaliteten og bekjempe global oppvarming. Vi driver dette arbeidet i den daglige virksomheten, gjennom forskning og utvikling, gjennom teknisk utvikling og gjennom å benytte et nettverk av internasjonale eksperter innen industri, transport og energi. Vi er hele tiden oppmerksomme på den miljøpåvirkningen som vårt selskap har med hensyn til produksjon og transport, særlig med tanke på luft og klimaendringer.

Industri
Air Liquide arbeider kontinuerlig med å utvikle bedre produksjonsmetoder. Vi streber etter å utvikle teknikk og metoder som fører til besparelse av energi og råvarer, noe som gir mindre forurensing.

Transport
Air Liquide produserer hydrogen som brukes til avsvovling av røykgasser ved forbrenning, og utvikler rene transportløsninger ved hjelp av biogass og hydrogen.

Energiforbruk og utslipp
I forbindelse med innkjøp av energi støtter Air Liquide-konsernet utviklingen av fornybar energi.

Air Liquides endringsstrategi

Endringsstrategi med kunden i fokus

Air Liquides ambisjon er å være bransjeledende ved hele tiden å levere høyeste kvalitet og samtidig bidra til et bærekraftig samfunn. Formålet med den kundefokuserte strategien vår er lønnsom og langsiktig vekst. Den bygger på spisskompetanse, godt gjennomtenkte investeringer, åpen innovasjon og et samarbeid som omfatter alle selskapene våre, uansett geografisk plassering.

For å kunne følge strategien og nå målene for 2016–2020 har Air Liquide lansert et utviklingsprogram – NEOS. Våre medarbeideres kompetanse, engasjement og stadige oppfinnsomhet gjør at Air Liquide utvikles i takt med endringene som skjer innen energi og miljø, helse og digitalisering. Dette gjør at vi kan tilby en høyere merverdi til alle våre kunder og pasienter.

Hvorfor en endringsstrategi?

Air Liquide vokser, både geografisk og ved at vi går inn på nye markeder. Vi lever i en kontinuerlig utvikling, og dette medfører at energi- og miljøspørsmål hele tiden tas i betraktning og at helsesektoren endres som følge av høyere forventet levealder og økning i de kroniske sykdommene. Ny teknikk og digitalisering innebærer også at vi endrer måten vi arbeider, forbruker og kommuniserer på.

Hvorfor kunden i fokus?

Air Liquide i Norden har mer enn 50 000 kunder, og i vår bransje har vi vanligvis et meget nært samarbeid med våre kunder. Våre løsninger når det gjelder gasser, utstyr og tjenester endres stadig mer mot at sluttbrukeren står i fokus, noe som gjør at den tradisjonelle verdikjeden endres. I et miljø der forutsetningene hele tiden endres, er det vår strategi å tilby nye og effektive løsninger som oppfyller de nye forventningene og behovene som kundene våre har. Slik kan vi hjelpe kundene våre å øke sin konkurransekraft og gjøre forskjell på sine respektive markeder.

Fire strategiske hjørnesteiner

Spisskompetanse
Uten å miste fokus på personsikkerhet og driftssikkerhet, som er grunnlaget for vår virksomhet, innebærer spisskompetanse at vi tilbyr en førsteklasse kundeopplevelse, økt konkurransekraft og en digitalisert virksomhet.

Utvalgte investeringer
Investeringene som Air Liquide gjør, er godt funderte og gjennomgår en streng kontroll. I vårt nettverk har vi flyttet enkelte investeringsbeslutninger nærmere virkeligheten for å gjøre prosessene raskere og smidigere. For å sikre lønnsom og langsiktig vekst fokuserer vi på de mest lønnsomme markedene og teknikkene.

Åpen innovasjon
Innovasjoner i Air Liquide baseres på vitenskap, teknikk og kundeerfaring, akkurat som utvikling av ny virksomhet. Vår tilnærming til begrepet "åpen innovasjon" er at vi samarbeider med partnere utenfor konsernet, både når det gjelder vår basisvirksomhet og når det gjelder helt ny teknikk. Siden Air Liquide-konsernet er knyttet til ulike partnere med forbindelse til innovasjonsvirksomhet rundt om i verden, holder vi oss orientert om de mest lovende innovasjonene som er på vei, og som kan være til nytte for våre kunder og pasienter.

En nettverksorganisasjon
Kunnskaper og ferdigheter som spres og deles globalt og lokalt, gjør det mulig for oss å styrke nærheten til våre kunder og markeder og øke beslutningstempoet, samtidig som vi er et attraktivt selskap for nye talenter.

Vekstmuligheter

Air Liquide i Norden opererer i en rekke ulike bransjer med store vekstmuligheter. For tiden ser vi flere større trender der det er muligheter for vekst. Endringer innen energi og miljø er én av disse trendene.

Endringer innen energi og miljø

Global oppvarming
+
Økt bekymring for miljøet
+
Begrensede natur- og energiressurser
+
Nødvendig tilpasning til disse utfordringene


Muligheter for Air Liquide

  • Å tilby mer energiøkonomiske løsninger for å hjelpe kundene våre å øke sin konkurransekraft og redusere sin miljøpåvirkning.
  • Å dele disse løsningene med andre søsterselskaper i Air Liquide-konsernet for å oppnå effektivitetsgevinster.
  • Å utvikle renere transportløsninger for å bidra til redusert miljøpåvirkning.