Hopp til hovedinnhold
Air Liquide Norges policy for helse, sikkerhet, miljø og kvalitet.

Policyer og ISO-sertifikat Air Liquide i Norge

Air Liquide i Norge er sertifisert i henhold til ISO 9001. Du finner våre sertifikater og andre retningslinjer her.

Helse, sikkerhet, miljø og kvalitet (HSEQ-policy)

Air Liquide Norway fyller og distribuerer luftgasser, høyrene gasser, medisinske gasser, m fl samt utvikler, konstruerer og installerer gassforsyningssystem. En viktig del i beslutningsprosessen og Air Liquide Norway AS opptreden er at vi skal ta hensyn til sikkerheten, miljøet og kvaliteten. Gjennom vårt virksomhetssystem arbeider vi med å stadig forbedre oss på disse områdene.

Dette gjør vi gjennom å:

  • under alle forhold følge gjeldende lovgivning, forskrifter og andre krav som bedriften berøres av, som eks. instruksjoner (slik som IMS mm).
  • gjennom risikoanalyser og et systematisk arbeid unngå ulykker, skader og feil.
  • utarbeide materialspesifikasjoner, rutiner og instruksjoner slik at et høyt nivå av sikkerhet, miljøhensyn og kvalitet oppnås, samt at de installasjoner, produkter og tjenester vi tilbyr vår kunder leveres med størst mulig sikkerhet og hensyn til miljøet.
  • motivere og øke bevisstheten hos vår medarbeidere slik at de i en så stor utstrekning som mulig tar ansvar for sine handlinger når det gjelder sikkerhet, miljø og kvalitet.
  • hente kunnskap om sikkerhet, miljø og kvalitet fra både interne og eksterne kilder. 
  • ha ett rapporteringssystem for registrering av ulykker, nesten ulykker, interne avvik og reklamasjoner og ha metoder for å fastslå årsaker til ulykker, nesten ulykker og avvik slik at det igjen leder til korrigeringer av rutiner, instruksjoner og spesifikasjoner.
  • arbeide aktivt for at våre kunder skal håndtere og benytte våre installasjoner, produkter og tjenester på en sikker måte og bidra med våre produkter og vårt applikasjonskjennskap for å forbedre miljøet hos våre kunder og optimere kundenes produksjon.
  • levere våre produkter og tjenester feilfrie og til rett tid.
  • strebe etter åpenhet om vårt arbeid for sikkerhet, et holdbart miljø og rett kvalitet. 
  • la miljøhensyn inngå i våre beslutninger, for derved å minske utslipp av f.eks. drivhusgasser fra våre godstransporter samt minske forbruket av energi, fossilt brensel, materiale og råvarer.

Last ned vår HSEQ-policy her.

Adresse

Drammensveien 64B, 3050 Mjøndalen

Telefon

32 27 41 40