Hopp til hovedinnhold

Phargalis™

Oppfyller alle legemiddelkrav

Phargalis™ – gasser for farmasøytisk industri

Phargalis oppfyller alle legemiddelkrav og omfatter Air Liquides produktutvalg som er spesialutviklet for den farmasøytiske industrien, og som der brukes som hjelpestoff ved fremstilling av legemidler.

Phargalis oppfyller kravene i den siste utgaven av den europeiske farmakopé Ph-EU (Ph-EU low oxygen), USP-NF og JP-Ph. Produktene er produsert, kontrollert og distribuert i samsvar med god produksjonspraksis (GMP) og god distribusjonpraksis (GDP) for farmasøytiske hjelpestoffer. Phargalis™ overholder også retningslinjene i veilederen The Joint IPEC-PQG Good Manufacturing and Good Distribution Practices Guides for Pharmaceutical Excipeints 2006.

Phargalis

Produktutvalg og bruksområder

  • Phargalis 1 (nitrogen, kvelstoff, N2) brukes som beskyttende atmosfære samt til frysetørking, kryomaling, emballering og inertering.
  • Phargalis 2 (karbondioksid, CO2) brukes til cellekultur og pH-kontroll.
  • Phargalis 3 (oksygen, surstoff, O2) brukes til fermenteringsprosesser.

Levering av Phargalis

Air Liquide leverer Phargalis i forskjellige typer emballasje.

Trenger du gass i store mengder, kan vi levere den i flytende form med tankbil. Vi installerer da en egnet tank og fordamper med kontroll av gassforbruket.

Utstyr

Air Liquide tilbyr gassutstyr slik at du på sikrest mulig vis kan få gassen frem til stedet der gassen skal brukes, som i gassentraler eller uttaksposter.

Les mer om utstyr og gasstilbehør under Utstyr

Tjenester

Air Liquide tilbyr alle tjenestene du trenger for å kunne bruke gassene våre på en så sikker, effektiv og lønnsom måte som mulig.

Les mer om våre tjenester:

Bransjer som bruker Phargalis

Les mer om bruk av Phargalis innenfor din bransje:

Adresse

Drammensveien 64B, 3050 Mjøndalen

Telefon

32 27 41 40