Hopp til hovedinnhold
Säkerhet

Sikkerhet

Safety first. Alltid. For deg og for oss.

Sikker gasshåndtering står alltid øverst på agendaen

Sikkerhet generelt og sikker gasshåndtering spesielt er grunnpilarer i samtlige Air Liquide-selskaper over hele verden. Safety first gjennomsyrer hele virksomheten vår og står bokstavelig talt alltid øverst på agendaen vår både på interne møter og i møte med deg som kunde.

Safety first – sikkerheten kommer alltid først

Air Liquide arbeider systematisk og organisert med sikkerhet og helse. Målet er null ulykker for både våre egne medarbeidere og for våre kunder og samarbeidspartnere. Vi anbefaler at våre kunder og samarbeidspartnere alltid overholder gjeldende lover og forskrifter for sikker håndtering av gasser.

Innen gassbransjen håndterer vi brannfarlige, eksplosive og giftige gasser under høyt trykk. I virksomheten vår har vi derfor nøye utarbeidede prosesser for sikkerhet og helse, som blant annet omfatter regler, rutiner og krisekommunikasjon. Vi arbeider også i samsvar med Air Liquide-gruppens generelle virksomhetssystem for prosess- og personsikkerhet – IMS (Industrial Management System) som dekker design, prosjekthåndtering, risikovurdering, drift- og vedlikeholdsplanlegging samt rapportering. På våre egne anlegg arbeider vi aktivt med å forebygge blant annet brann og lekkasje av kjemikalier.

Air Liquide er dessuten medlem i EIGA (European Industrial Gases Association) som er en sikkerhets- og teknisk orientert interesseorganisasjon der medlemsbedriftene produserer og distribuerer industrigasser, medisinske gasser og næringsmiddelsgasser.

Vi formulerer vårt sikkerhetsarbeid og vår arbeidsmiljøfilosofi i 12 Regler som redder liv:

 1. Jeg arbeider ikke under påvirkning av narkotiske stoffer og/eller alkohol.
 2. Jeg røyker ikke utenfor spesielt angitte røykeområder.
 3. Jeg bruker det personlige verneutstyret som kreves for jobben.
 4. Jeg går aldri inn i et lukket rom uten tillatelse.
 5. Jeg har med meg en gassdetektor, når arbeide som gjøres krever dette.
 6. Jeg arbeider med gyldig arbeidstillatelse for sikkert arbeid.
 7. Jeg følger sikkerhetsrutiner ved arbeid i strømførende systemer.
 8. Jeg omgår ikke EIS-krav uten godkjennelse.
 9. Jeg bruker fallsikringsutstyr når det er påkrevd.
 10. Jeg går ikke under hengende last.
 11. Jeg sikrer lasten på kjøretøyer.
 12. Jeg bruker alltid sikkerhetsbelte, når jeg sitter i bil.

Sikkerhetsdatablader

Lær å kjenne produktene ved hjelp av sikkerhetsdatabladet.

Les mer

Sikker håndtering av gassflasker i nødssituasjoner

Air Liquides retningslinjer for håndtering av gassflasker i nødssituasjoner følger EIGAs anbefalinger.

Les mer

Sikker håndtering av karbondioksid

Håndter karbondioksid riktig, ikke utsett deg for unødvendige risikoer.

Les mer

Sikker håndtering av oksygen

Oksygen er en forutsetning for de fleste livsformer på jorden, men er også en sterkt brann-nærende gass.

Les mer

Sikker transport av gasser i kjøretøy som ikke er beregnet til formålet

Transport av gasser i kjøretøy som ikke er beregnet til formålet, skal kun skje unntaksvis. Følg de grunnleggende sikkerhetsreglene.

Les mer

Sikkerhetsinformasjon til nedlasting

Finn riktig informasjon om gasser og sikkerhet fra Air Liquide.

Les mer
Adresse

Drammensveien 64B, 3050 Mjøndalen

Telefon

32 27 41 40