Hopp til hovedinnhold
Viktige råd for sikker håndtering av oksygen fra Air Liquide.

Sikker håndtering av oksygen

Viktige råd for sikker håndtering av gassen

Lavere eller høyere nivåer av oksygen enn den som finnes i luften kan innebære fare. Derfor har sikkerhetsspørsmålene alltid en sentral rolle ved bruk av oksygen.

Om oksygen

Oksygen er en forutsetning for de fleste livsformer på jorden, men er også en sterkt brann-nærende gass. Oksygen er det vanligste grunnelementet på jorden, og overalt i jordskorpen, havet, og i atmosfæren finner du oksygen, enten bundet til andre grunnelementer, eller i fri form som et to-atomig gassmolekyl med den kjemiske betegnelsen O2.

Luften vi puster inneholder ca 21% oksygen, resten består fremfor alt av nitrogen. Et voksent menneske bruker i gjennomsnitt en halv liter oksygen pr. minutt eller ca 18 millioner liter over 70 år!

Bruk av oksygen har stor betydning innenfor de fleste områder, f.eks innen verkstedindustrien, papirindustrien, næringsmiddelindustrien, og helsevesenet, samt ved vannbehandling for å nevne bare noen få eksempler.

Lavere eller høyere nivåer av oksygen enn den som finnes i luften kan derimot innebære fare. Derfor har sikkerhetsspørsmålene alltid en sentral rolle ved bruk av oksygen

Oksygen er sterkt brann-nærende

At oksygen er sterkt brann-nærende innebærer at gassen ikke brenner av seg selv, men den understøtter forbrenning. Dette er en høyt verdsatt egenskap i mange industrielle prosesser, f.eks innenfor stålindustrien, men det kan også innebære en alvorlig fare ved f.eks lekkasje på oksygenutstyr. Allerede ved forhøyning av oksygeninnholdet i luften fra normale 21% til 24% dobles forbrenningshastigheten på de fleste materialer.

Viktige råd for sikker håndtering av oksygen

Røyking eller bruk av åpen ild skal aldri forekomme der du bruker eller oppbevarer oksygen. Selv gnister eller statisk elektrisitet kan være nok for å antenne et materiale som har kommet i kontakt med oksygen.

Hold rent for olje, fett og støv. Olje og fett antennes lett i kontakt med oksygen. Mange brennbare materialer blir eksplosive i kontakt med flytende oksygen. Pulveriserte organiske materialer som f.eks sagspon i kombinasjon med flytende oksygen kan sidestilles med eksplosiver.

Bruk ikke trykkluft fra oljesmurte kompressorer ved renblåsing eller trykkprøving av rør og armatur for oksygen. Risikoen for antenning er stor.

Sjekk lekkasje på riktig vis. Oksygen er duft- og fargeløs. Bruk gassdetektor eller lekkasjespray som er kompatibel med oksygen. Bruk aldri ild eller åpen flamme for å finne lekkasjer!

Blås aldri klær rene med oksygen. Tekstiler som mettes med oksygen antennes veldig lett. Det samme gjelder hår og skjegg.

Smør ikke flaskeventiler og øvrig armatur med fett eller olje på grunn av brann- og eksplosjonsrisikoen. Det finnes godkjente smøremiddel, så kontakt oss gjerne for råd.

Åpne aldri ventiler raskt ettersom et kraftig gasspuff i kombinasjon med partikler eller olje kan forårsake antenning.

Bruk beskyttelse som f.eks sikkerhetstråder på høytrykksslanger, samt anordninger som forhindrer at flasker velter.  Vernebriller, skinnhansker, og kraftige sko og klær er nødvendig for arbeid med flytende oksygen.

Velg riktig material. Generelt gjelder det at kobber, kobberlegeringer, og rustfritt stål er passende å bruke sammen med oksygen i gassform. Merk dog at det finnes forskrifter om valg av materiale basert på trykk og strømningshastighet. Valg av ventilpakninger må skje i samråd med gassleverandøren.

Fjern risikoen for utslipp av oksygen i oksygenutstyr

Nedenfor finnes noen viktige tiltak du bør følge for å eliminere risikoen for utslipp av oksygen fra oksygenutstyret ditt.

  • Pass på at utstyret og installasjonen er profesjonelt installert og består av godkjente komponenter.
  • Opprett rutiner for regelmessig service og vedlikehold av utstyret.
  • Opprett forskrifter der det tydelig fremgår hvordan utstyret håndteres på korrekt og sikkert vis.
  • Lær regelmessig opp personalet ditt i hvordan oksygen håndteres på sikkert vis.
Adresse

Drammensveien 64B, 3050 Mjøndalen

Telefon

32 27 41 40