Hopp til hovedinnhold
Følg Air Liquides regler ved transport av gasser i kjøretøy som ikke er beregnet til formålet.

Sikker transport av gass i kjøretøy som ikke er beregnet til formålet

Følg de grunnleggende sikkerhetsreglene

Transport av gasser i kjøretøy som ikke er beregnet til formålet, skal kun skje unntaksvis.

Vi anbefaler at våre kunder og samarbeidspartnere alltid overholder gjeldende lover og forskrifter for sikker håndtering av gasser. Transport av gasser i kjøretøy som ikke er beregnet til formålet, skal kun skje unntaksvis. Du som fører må ved disse tilfellene følge de grunnleggende sikkerhetsreglene:

 • Transporter aldri gass i helt lukkede kjøretøy.
 • Tilse at du har tilstrekkelig ventilasjon.
 • Det er forbudt å transportere giftige eller etsende produkter, flytende oksygen (med unntak av flytende oksygen for medisinsk bruk), flytende nitrogen, og flytende argon i vanlige kjøretøy.
 • Transporterte kvanta skal begrenses til et strikt minimum, maks 50 liter (i vannvolum) totalt, se også tabell nedenfor.

Les mer om sikker transport av gass PDF

Sikkerhetsregler når du laster gassflasker i kjøretøy

 1. Sikre gassflaskene; det vil si spenn eller kil dem fast så de ikke kan flytte seg under transport.
   
 2. Transporter alltid flasker med flytende, konsentrert gass, som f.eks gassol eller karbondioksid, stående.
   
 3. Kontroller at flaskeventilene er helt stengte.
   
 4. Tilse at alle gassflasker har ventilbeskyttelse. Brannfarlige gasser skal dessuten transporteres med beskyttelsesmutter. Gassflasker til medisinsk bruk som er mindre enn 5 liter og er utstyrt med pin-indeksventil kan dog transporteres uten beskyttelseshette.
   
 5. Transporter aldri gassflasker med regulator eller annet utstyr tilkoblet. Her unntas utstyr for pasienter med oksygenterapi, samt gassflasker med fastmontert regulator.
   
 6. Oppbevar ikke noe brennbart materiale, som f.eks olje, bensin i reservekanne, filler/kluter eller klær med fett på, i nærheten av  gassflaskene.

Sikkerhetsregler under transport

 1. Utstyr kjøretøyet ditt med brannslukker.
   
 2. Bruk helst en åpen trailer eller annen type åpent ventilert kjøretøy.
   
 3. Om du transporterer gassflasker i bilens kupé, eller i kjøretøy med åpen forbindelse mellom lasterommet og førerkabinen, skal minst ett vindu være åpent og/eller vifte med friskluftstilførsel stå på fullt (sirkulering av intern luft  er forbudt). Du må også sikre at det finnes ventilasjon selv om du stopper eller parkerer kjøretøyet. Parkering får kun skje i kort tid og da aldri med helt stengte dører eller vindu.
   
 4. Om du transporterer gassflasker i baggasjerommet skal denne være åpen (minst 20cm). Fest luken med passende anordning.
   
 5. Om gassflaskene er utstyrt med sprengplate og denne skulle utløses, må du stoppe kjøretøyet umiddelbart og stenge motoren. Forlat kjøretøyet snarest og hold allmennheten borte fra risikosonen.
   
 6. Røyking er alltid forbudt, det samme er bruk av mobiltelefoner ved transport av brannfarlige eller oksiderende gasser.
   
 7. Kjør flaskene direkte til det stedet der de skal brukes. Velg den raskeste veien, kjør forsiktig, tilpass hastigheten og unngå voldsom bremsing.
   
 8. Last flaskene av ved ankomst. Bruk aldri gassen med flaskene liggende i bilen.

Anbefalt maksimum mengde for transport i vanlige kjøretøy

tabell_rekommenderad_mangd_gas_att_transportera_i_vanliga_fordon_no.png?itok=ZdgcnZHH

Tenk på at du ved et enkelt tilfelle kun kan transportere mengden i en av de overnevnte kategoriene. Det er forbudt å transportere gassflasker og kryogene produkter samtidig (flytende oksygen eller tørris). Det eneste du får transportere samtidig er bærbar okysgenutstyr sammen med små flasker av medisinsk oksygen. Ved sånn transport skal du feste og sikre både det bærbare utstyret og gassflasken, samt skille gassflasken fra utstyret for å unngå kontakt med eventuelt flytende søl på gassflaskens sider.

Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte oss.

Adresse

Drammensveien 64B, 3050 Mjøndalen

Telefon

32 27 41 40