Hopp til hovedinnhold
Stål- og metallbearbeiding – verdikjede
Velg trinnene i verdikjeden der Air Liquide kan tilby deg en løsning.

Forbrenning med Oxyfuelbrennere

Air Liquide tilbyr Oxyfuelbrennere for smelting av jern, stål, aluminium, bly, kobber og messing.

Gasser

Utstyr

Air Liquide tilbyr gassutstyr slik at du på sikrest mulig vis kan få gassen frem til stedet der gassen skal brukes, som i gassentraler eller uttaksposter.

Les mer om utstyr og gasstilbehør under Utstyr

Tjänster

Air Liquide tilbyr alle tjenestene du trenger for å kunne bruke gassene våre på en så sikker, effektiv og lønnsom måte som mulig.

Les mer om våre tjenester:

Sikkerhetsdatablad og brosjyrer

Adresse

Drammensveien 64B, 3050 Mjøndalen

Telefon

32 27 41 40