Hopp til hovedinnhold
Stål- og metallbearbeiding – verdikjede
Velg trinnene i verdikjeden der Air Liquide kan tilby deg en løsning.

Dypkjøling (Deep Cryogenic Treatment, DCT)

Air Liquides applikasjon ALNAT™ DCT kjøler ned produktet til under -80 °C og øker motstanden mot slitasje, punkttæring og sprekkdannelse i tillegg til å redusere restspenninger i materialet. ALNAT DCT gir en kontrollert prosess med høy sikkerhet, effektivitet og pålitelighet.

Gasser

Utstyr

Air Liquide tilbyr gassutstyr slik at du på sikrest mulig vis kan få gassen frem til stedet der gassen skal brukes, som i gassentraler eller uttaksposter.

Les mer om utstyr og gasstilbehør under Utstyr

Tjenester

Air Liquide tilbyr alle tjenestene du trenger for å kunne bruke gassene våre på en så sikker, effektiv og lønnsom måte som mulig.

Les mer om våre tjenester:

Sikkerhetsdatablad og brosjyrer

Adresse

Drammensveien 64B, 3050 Mjøndalen

Telefon

32 27 41 40