Hopp til hovedinnhold

Test av avgasser og kalibrering på vei

Air Liquide leverer spesialgasser, f.eks. ren luft og nitrogen, som brukes til analyse og kalibrering av avgasser. Renhet, analysenøyaktighet, pålitelighet og raske leveranser betyr at du kan innfri kravene og levere de resultatene som kreves i bilindustrien.

Gasser

Utstyr

Air Liquide tilbyr gassutstyr slik at du på sikrest mulig vis kan få gassen frem til stedet der gassen skal brukes, som i gassentraler eller uttaksposter.

Les mer om utstyr og gasstilbehør under Utstyr

Tjänster

Air Liquide tilbyr alle tjenestene du trenger for å kunne bruke gassene våre på en så sikker, effektiv og lønnsom måte som mulig.

Les mer om våre tjenester:

Sikkerhetsdatablad og brosjyrer

Adresse

Drammensveien 64B, 3050 Mjøndalen

Telefon

32 27 41 40